Driekoningen en het vierde geschenk


Op zondag 7 januari 2018 komen de Driekoningen naar ’s-Hertogenbosch.
Zorg dat je het niet mist!

Een uniek Bosch' evenement met een lange traditie:
- Sinds 1935, uniek in Nederland!
- Altijd op de 1e zondag van het nieuwe jaar (maar niet op 1 januari)
- Met name voor kinderen van 3 tot 8 jaar en natuurlijk hun ouders
- Een initiatief ontstaan vanuit de Bossche middenstand

De intocht van DrieKoningen vormt het sluitstuk van de decembermaand en markeert het begin van een nieuw jaar.
Het was een mooie traditie dat kinderen met een oud gordijn om de schouders en een kroon op het hoofd op 6 januari de straat op gingen om liedjes te zingen bij iedereen die voor het raam een kaars liet branden.
Zowel de kaarsen als de verklede, zingende kinderen dreigen te verdwijnen…
maar niet in ’s-Hertogenbosch!

De intocht
Vanaf 16.00 uur verzamelen de eerste toeschouwers zich op de Bossche Markt waar schapen met herders, paarden met ruiters en 3 echte kamelen met hun begeleiders in traditionele klederdracht te zien zijn. Ondertussen bereiden de Koningen, Josef, Maria en kindje Jezus zich voor in Hotel Central.
Vlak voor zonsondergang, rond 16.45 uur, komen de 3 koningen naar buiten, groeten het publiek en stijgen op hun kamelen. Een lange stoet zet zich in beweging naar het Stadhuis, waar aan de burgemeester de weg naar de kribbe in de Boschstad wordt gevraagd. De burgemeester biedt aan de stoet voor te gaan en de Koningen naar de Sint-Jan te begeleiden.

De viering
In de Sint-Jan worden de Koningen en hun gevolg ontvangen door de ceremoniemeester. De ceremoniemeester zorgt dat de kinderen een plaats krijgen in de nabijheid van de Koningen en betrekt hen bij de viering. De Koningen vertellen het verhaal van de ster aan de hemel en hoe deze hen naar het Bossche Bethelehem bracht. Met muziek en zang, en het beroemde “Piep zei de muis in het voorhuis” wordt de viering afgesloten. De Koningen bezoeken de kribbe van de landelijk bekende Kerststal en nemen de kinderen daarbij mee. De viering wordt daarmee afgesloten. Buiten - op het Winterland op de Parade - wacht de kinderen warme chocolademelk!


View DrieKoningen Video Controls

DrieKoningen


View Jelle

Jelle Amersfoort